Aktualności ∙
Lokalizacja ∙
Historia ∙
Parafia ∙
Szkoła ∙
Kultura ∙
Dorobek ∙
Galeria ∙
Linki ∙

Odwiedziny:
dziś: 6
wczoraj:  60
łącznie: 20684
online: 2
aktualizacja
03.08.2022
e-mail

Ochotnicza Straż Pożarna w Futomie

∙  O Straży  ∙   Galeria  ∙   Historia  ∙   Statystyki  ∙

Ważniejsze wydarzenia w historii OSP Futoma

 • 15.05.1945r. - założenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Futomie
 • 1945r. - zakupienie ręcznej pompy wagowej
 • 05.05.1947r. - rozpoczęcie budowy remizy
 • 30.06.1948r. - zakupienie z demobilu angielskiego motopompy "Scammel" (M 300)
 • 1948r. - zakończenie budowy remizy
 • 1950r. - przekazanie przez Powiatową Komendę Straży Pożarnych w Rzeszowie rekwizytowego wozu konnego wyposażonego w sikawkę ręczną oraz węże ssawne i tłoczne
 • 16.08.1956r. - rozpoczęcie budowy nowej remizy
 • 23.11.1958r. - założenie kamienia węgielnego pod budowę nowej remizy
 • 1959r. - przekazanie przez PKSP w Rzeszowie motopompy "Leopolia" M 8/8 - typ PO 1
 • 1961r. - otwarcie nowo wybudowanej remizy
 • 1962r. - zakupienie elektrycznej syreny alarmowej
 • 1964r. - przekazanie nowej remizy do użytku (sala na 130 miejsc, Klub "Rolnika" i kawiarnia - funkcjonowały do 1990r., dwa boksy garażowe, wspinalnia do suszenia węży)
 • 13.10.1965r. - zakupienie w KW MO w Rzeszowie samochodu Gaz - 51 Lublin (ciężarowy)
 • 1966r. - zakupienie aparatu filmowego (kino funkcjonowało do 1977r.)
 • 1968r. - skarosowanie samochodu Gaz - 51 Lublin na gaśniczy typu ZGM - 8
 • 27.12.1971r. - przekazanie przez PKSP w Rzeszowie motopompy "Polonia" M 8/8 - typ PO 3
 • 1973r. - zakupienie i wymiana pokrycia dachowego na remizie (z dachówki czerwonej na białą)
 • 28.07.1974r. - uroczystość wręczenia sztandaru i 30-lecia OSP
 • 1976r. - wyhaftowanie na sztandarze wizerunku św. Floriana i poświęcenie sztandaru
 • 1979r. - rozpoczęcie budowy budynku wielofunkcyjnego
 • 1983r. - przekazanie przez Komendę Rejonową SP w Rzeszowie motopompy "Polonia" M 8/8 - typ PO 5
 • 1985r. - oddanie do użytku nowego budynku wielofunkcyjnego (świetlica OSP, przedszkole, poczta, biblioteka, kuchnia z zapleczem)
 • 17.10.1985r. - przekazanie przez KRSP w Rzeszowie z OSP Błażowa samochodu gaśniczego Star 660 - typ GBM 2/8
 • 1987r. - wybudowanie pieca piekarskiego i kuchni
 • 1987r. - wykonanie nowej podłogi w remizie
 • 1987r. - malowanie pomieszczeń i stolarki w remizie
 • 1989r. - zakupienie 30 stołów do remizy na duża salę
 • 1989r. - doprowadzenie instalacji wodnej do garaży
 • 1992r. - budowa ubikacji
 • 1992r. - zajęcie II miejsca w województwie we współzawodnictwie w działalności statutowej pomiędzy OSP
 • 1993r. - malowanie remizy
 • 1993r. - wybudowanie krytej podłogi ("grzybek") obok remizy
 • 1994r. - zakupienie blachy i wymiana pokrycia dachowego na remizie (z dachówki na blachę)
 • 1994r. - zakupienie szaf chłodniczych
 • 21.05.1995r. - uroczystość 50-lecia OSP i odznaczenie sztandaru Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
 • 24.06.1997r. - włączenie OSP Futoma do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na mocy decyzji nr 35/56/KSRG Komendanta Głównego PSP
 • 1998r. - zakupienie i wymiana silnika w samochodzie Star 660
 • 10.05.1998r. - zakupienie, odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci śp. Ferdynanda Wyskiela (m.in. Prezesa OSP w latach 1957-1980)
 • 1998r. - odgrzybienie budynku remizy
 • 08.09.1998r. - przekazanie przez KR PSP w Rzeszowie samochodu gaśniczego Jelcz 004 - typ GCBA 6/32
 • 1999r. - wykonanie remontu i konserwacji samochodu Jelcz 004
 • 1999r. - przekazanie przez Urząd Gminy pompy odwadniającej samozasysającej "Białogon" - typ PS 50 A220B
 • 1999r. - zakupienie kosy spalinowej "Solo"
 • 1999r. - remont garażu (wykonanie posadzki, obłożenie ścian płytkami) i wjazdu oraz remont sali zebrań strażackich
 • 1999r. - zainstalowanie systemu selektywnego alarmowania Warel SSW-1
 • 2000r. - obłożenie ścian drugiego garażu płytkami, wykonanie izolacji i odwodnienia części budynku, położenie płytek na ścianach frontowych, wyłożenie wejścia kostką brukową
 • 2000r. - remont szatni i pomieszczenia bufetowego
 • 2001r. - zakupienie radiostacji samochodowej "Motorola" GM 360
 • 2001r. - zakupienie 12 kompletów ubrań koszarowych
 • 2001r. - malowanie remizy: duża sala, pomieszczenie na chłodnie, hol, klatka schodowa
 • 2002r. - przekazanie przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Rzeszowie pilarki spalinowej do drewna "Stihl" - typ MS 290
 • 2002r. - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w remizie i zakup 4 grzejników
 • 2002r. - zakupienie 8 kompletów specjalnych ubrań bojowych USP
 • 2003r. - zakupienie motopompy "Tohatsu" - model VC72AS
 • 2004r. - zakupienie 2 kompletów specjalnych ubrań bojowych USP
 • 2004r. - zakupienie systemu selektywnego alarmowania Digitex DSP-52 i jego zainstalowanie
 • 2005r. - zakupienie proporca dla Harcerskiej Drużyny Pożarniczej
 • 2005r. - malowanie świetlicy, ogrodzenia, dachu na remizie i grzybku
 • 05.06.2005r. - uroczystość 60-lecia OSP i wręczenie proporca Harcerskiej Drużynie Pożarniczej
 • 2005r. - zakupienie 10 hełmów bojowych PAB-FIRE 03
 • 2005r. - zakupienie 6 okien PCV (kuchnia, korytarz, pomieszczenie na chłodnie) i ich montaż
 • 2006r. - zakupienie 10 par butów specjalnych strażackich, 10 kominiarek strażackich niepalnych i 10 par rękawic strażackich, zakupienie 2 prądownic wodnych Turbomatic
 • 2007r. - – zakup 11 okien z PCV na dużą salę oraz parapetów, zakup 2 aparatów powietrznych Auer Compact AS/AE z maskami 3S PS/PF i butlami stalowymi 6I/300, zakup pompy z silnikiem do hydroforu
 • 2007r. - zakupienie pompy z silnikiem do hydroforu
 • 2008r. – remont kapitalny samochodu Star 660 typ GBM 2/8 na Star 244 typ GBM 3/19, zakup radiotelefonu samochodowego „Motorola” GM 360, malowanie dużej sali, holu, korytarza i szatni na ubrania
 • 2009r. – zakup 2 radiotelefonów nasobnych „Motorola” GP 360 z akumulatorami i ładowarką, masztu oświetleniowego 3x500W i statywu LS3 do masztu oraz przedłużacza 40 m do masztu, remont kuchni w drugim budynku, zakup agregatu prądotwórczego Fogo FH 2001
 • 2010r – zakończenie budowy ubikacji wewnątrz remizy, zakup pieca elektrycznego do kuchni, zakup myjki ciśnieniowej Karcher do garażu, zakup pompy szlamowej WT30X z osprzętem
 • 2011r. – rozpoczęcie remontu dużej sali (zerwanie drewnianej podłogi, ułożenie styropianu, rozwinięcie folii izolacyjnej i rur do ogrzewania podłogowego, wylanie betonowej posadzki), zakup żaluzji do skrytek samochodu Star, zakup 2 ubrań specjalnych, ułożenie płytek chodnikowych z przodu budynku wielofunkcyjnego, przekazanie przez Urząd Gminy 7 kompletów ubrań koszarowych
 • 2012r. – zakończenie remontu dużej sali (zakup płytek podłogowych i materiałów do remontu, zakup pieca do ogrzewania podłogowego), zakup 2 aparatów powietrznych Auer AirXpress Maxx CI z maskami i butlami stalowymi, zakup 2 sygnalizatorów bezruchu Motion Scout z czujnikami temperatury, zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP-R1
 • 2013r. – zainstalowanie autopompy w samochodzie Star oraz wykonanie nowej zabudowy skrytek i montaż żaluzji, zakup 10 hełmów strażackich BHS z atestem, zakup 10 par butów strażackich gumowych, remont klatki schodowej i montaż drzwi wejściowych, zakup 2 sygnalizatorów bezruchu Motion Scout, zakup drabiny ratowniczej dwuprzęsłowej, zakup 4 tłumic gumowych ze stylem teleskopowym, zakup 2 prądownic Turbo Flash, zakup 4 toreb na maskę, zakup 2 par butów woderów, zakup 10 par rękawic specjalnych, zakup 7 węży tłocznych W-75, zakup 4 pachołków sygnalizacyjnych składanych z diodą, dokończenie instalacji i uruchomienie ogrzewania podłogowego
 • 2014r. – zakup materiału na kotłownię co, zakup 2 bram garażowych, zakup i montaż 11 okien z PCV (garaże 4, szatnia, świetlica 4, chłodnia 2), zakup i montaż okna z PCV (kotłownia), zakup zastawy stołowej (3 rodzaje talerzy i filiżanki po 300 szt.) i wyposażenia do kuchni (warnik do wody), zakup 3 kompletów specjalnych ubrań bojowych USP, zakup 4 pasów głównych strażackich, zakup 2 szelek ratowniczych, zakup 20 kominiarek, zakup 8 węży tłocznych W-52, zakup baterii do radiostacji Motorola GP 360


Udział w zawodach sportowo-pożarniczych

 • 1955r. – gminne zawody pożarnicze w Błażowej – udział w grupie II „Km”
 • 1957r. – powiatowe zawody pożarnicze w Krasnem – II miejsce w grupie II „Km”
 • 18.09.1960r. – I powiatowe zawody pożarnicze w Rzeszowie-Drabiniance – udział w grupie II „Km”
 • maj 1961r . – rejonowe zawody pożarnicze w Błażowej – I miejsce w grupie II „Km”
 • 09.09.1961r. – II powiatowe zawody pożarnicze w Zalesiu – udział w grupie II „Km”
 • maj 1962r. – rejonowe zawody pożarnicze w Błażowej – I miejsce w grupie III „Km”
 • 09.09.1962r. – III powiatowe zawody pożarnicze w Słocinie – IV miejsce w grupie III „Km”
 • 09.06.1963r. – rejonowe zawody pożarnicze w Błażowej – I miejsce w grupie III „Km”
 • 08.09.1963r. – IV powiatowe zawody pożarnicze – IV miejsce w grupie III „Km”
 • 10.06.1964r. – V powiatowe zawody pożarnicze w Zalesiu – udział w grupie III „Km”
 • 18.07.1965r. – VI powiatowe zawody pożarnicze w Załężu – VI miejsce w grupie III „Km”
 • 1966r. – rejonowe zawody pożarnicze w Błażowej – udział w grupie III „Km”
 • 18.09.1966r. – VII powiatowe zawody pożarnicze w Wólce pod Lasem – udział w grupie III „Km”
 • 1967r. – rejonowe zawody pożarnicze w Błażowej – I miejsce w grupie III „Km”, I miejsce drużyny żeńskiej
 • 10.09.1967r. – VIII powiatowe zawody pożarnicze w Terliczce – II miejsce w grupie III „Km”, udział drużyny żeńskiej i młodzieżowej
 • 19.05.1968r. – rejonowe zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – udział w grupie II „S”, udział drużyny żeńskiej
 • 1969r. – rejonowe zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – I miejsce w grupie II „S”, I miejsce drużyny żeńskiej
 • 06.07.1969r. – X powiatowe zawody sportowo – pożarnicze w Wólce pod Lasem – udział w grupie II „S”, III miejsce drużyny żeńskiej
 • 1974r. – XV powiatowe zawody sportowo – pożarnicze w Nowej Wsi – udział w grupie II „S”
 • 25.06.1978r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – I miejsce w grupie III „S”
 • 1979r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – I miejsce w grupie III „S”
 • 1980r. – II rejonowe zawody sportowo – pożarnicze w Wólce Podleśnej – I miejsce w grupie III „S”
 • 1982r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – I miejsce w grupie III „S”
 • 20.10.1985r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Piątkowej – I miejsce w grupie III
 • 1986r. – IV rejonowe zawody sportowo – pożarnicze w Bratkowicach – udział w grupie III
 • 1987r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – II miejsce w grupie III
 • 04.10.1987r. – V rejonowe zawody sportowo – pożarnicze w Wólce Podleśnej – V miejsce w grupie III
 • 24.07.1988r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – II miejsce w grupie III, I miejsce drużyny młodzieżowej w grupie IIA
 • 03.09.1989r. – VI rejonowe zawody sportowo – pożarnicze w Wólce Podleśnej – VII miejsce w grupie III, VIII miejsce drużyny młodzieżowej w grupie IIA
 • 17.09.1989r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – I miejsce w grupie III, II miejsce drużyny młodzieżowej w grupie IIA
 • 08.07.1990r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – II miejsce w grupie III, I miejsce drużyny młodzieżowej w grupie IIA
 • 01.09.1991r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – II miejsce w grupie III
 • 12.07.1992r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – I miejsce w grupie III
 • 12.09.1993r. – VII rejonowe zawody sportowo – pożarnicze w Raniżowie – IX miejsce w grupie III
 • 18.09.1994r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – I miejsce w grupie III, I miejsce drużyny młodzieżowej w grupie IIA
 • 18.06.1995r. – VIII rejonowe zawody sportowo – pożarnicze w Przybyszówce – VI miejsce w grupie III, V miejsce drużyny młodzieżowej w grupie IIA
 • 14.09.1997r. – IX rejonowe zawody sportowo – pożarnicze w Przybyszówce – XVIII miejsce w grupie III
 • 20.09.1998r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – I miejsce w grupie III
 • 05.09.1999r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – I miejsce w grupie III
 • 11.06.2000r. – I powiatowe zawody sportowo – pożarnicze w Rzeszowie – XI miejsce w grupie A
 • 02.09.2001r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – I miejsce w grupie A
 • 29.09.2002r. – II powiatowe zawody sportowo – pożarnicze w Kamieniu – XII miejsce w grupie A
 • 31.08.2003r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – I miejsce w grupie A
 • 12.09.2004r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – II miejsce w grupie A
 • 11.09.2005r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – I miejsce w grupie A
 • 02.07.2006r. – IV powiatowe zawody sportowo – pożarnicze w Wólce Podleśnej – IX miejsce w grupie A
 • 09.09.2007r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – I miejsce w grupie A
 • 23.08.2009r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – I miejsce w grupie A
 • 19.09.2010r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – udział w grupie A
 • 28.08.2011r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Piątkowej – udział w grupie A poza konkursem (II wynik), udział drużyny żeńskiej w grupie C poza konkursem (I wynik)
 • 09.09.2012r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Nowym Borku – II miejsce w grupie A, I miejsce drużyny żeńskiej w grupie C
 • 16.06.2013r. – VIII powiatowe zawody sportowo – pożarnicze w Bratkowicach – III miejsce drużyny żeńskiej w grupie C
 • 14.09.2014r. – gminne zawody sportowo – pożarnicze w Błażowej – II miejsce w grupie A, I miejsce drużyny żeńskiej w grupie C


Przyjęcia do OSP

1945 – Daniel Rybka, Józef Panek, Tomasz Hus, Józef Maciołek, Walenty Maciołek, Antoni Kruczek, Walenty Świst, Piotr Mierzwa
1946 – Leon Rząsa, Józef Leśniak, Ferdynand Wyskiel, Twardy Kazimierz, Stanisław Rząsa, Tomasz Karnas
1947 – Roman Karnas, Antoni Drewniak, Izydor Karnas
1948 – Wincenty Mnich, Stanisław Panek
1950 – Stanisław Pępek
1951 – Adolf Pępek, Czesław Świst, Tadeusz Zając, Józef Dziepak, Eugeniusz Sieńko, Stanisław Kruczek
1952 – Emil Pępek, Marcin Kustra
1954 – Michał Rybka, Stanisław Dopart
1957 – Mieczysław Rząsa, Konstanty Rząsa
1958 – Bogumił Rząsa, Władysław Makara
1960 – Józef Makara
1961 – Konstanty Drewniak, Symeon Mnich
1963 – Dominik Rybka, Walenty Rząsa, Antoni Twardy
1966 – Edward Wielgos, Stanisław Mocha
1968 – Władysław Stokłosa
1969 – Józef Hus, Władysław Panek, Józef Chyłek
1973 – Eugeniusz Dziepak, Edward Drewniak, Stanisław Paligaca, Władysław Kustra, Jerzy Leśniak, Józef Dopart
1977 – Zbigniew Rybka
1978 – Józef Maciołek, Antoni Karnas
1979 – Wiesław Pępek
1980 – Stanisław Świst, Stanisław Kustra s.J., Adolf Bęben, Mieczysław Rybka
1981 – Stanisław Mazur, Józef Stokłosa
1982 – Zygmunt Drewniak, Marek Rząsa
1983 – Jerzy Karnas
1984 – Bogumił Głogowski, Krzysztof Mazur, Grzegorz Rząsa, Andrzej Kustra, Bogusław Kruczek
1985 – Mariusz Mazur
1986 – Bogumił Makara
1987 – Aleksander Cag, Aleksander Szczepan, Andrzej Dziepak
1989 – Tadeusz Bielec
1990 – Leonard Wyskiel, Andrzej Rząsa, Andrzej Mazur, Zbigniew Sowav
1992 – Zbigniew Stokłosa, Andrzej Wyskiel, Andrzej Wyskiel, Tadeusz Rząsa, Tomasz Rząsa s.K., Wacław Karnas, Grzegorz Kustra, Krzysztof Leśniak, Ryszard Świst
1993 – Stanisław Kustra s.A., Marek Wielgos, Grzegorz Maciołek, Piotr Kustra, Jacek Bednarczyk
1994 – Mariusz Maciołek, Dariusz Mazur, Jacek Paligaca, Wiesław Kuźmik
1995 – Marek Pępek, Marek Kiełbasa, Roman Chyłek, Tomasz Mazur, Andrzej Dudek, Janusz Świst, Roman Szczepan
1996 – Roman Łach
1997 – Maciej Wielgos, Wojciech Pępek
1998 – Sławomir Wielgos, Tomasz Raszowski, Henryk Szczepan
1999 – Wojciech Rząsa, Roman Kustra, Piotr Kruczek, Marcin Ścibor, Szymon Leśniak
2000 – Henryk Leśniak, Daniel Kruczek, Marek Raszowski, Paweł Głogowski, Tomasz Kustra
2002 – Wojciech Kustra
2005 – Michał Kustra
2006 – ks. Jan Czaja, Józef Bilski, Paweł Rząsa, Maciej Skawiński, Łukasz Karnas
2007 – Paweł Dopart, Paweł Dziepak
2008 – Sławomir Kruczek, Grzegorz Panek, Krzysztof Sowa, Tomasz Rząsa s.G., Kamil Kustra
2009 – Tomasz Kustra, Marcin Wielgos
2012 - Magdalena Dziepak, Aleksandra Raszowska, Mariola Raszowska, Karolina Skawińska, Konrad Skawiński, Wojciech Sowa, Tomasz Dziepak s.A., Mateusz Pocałuń, Paweł Panek, Przemysław Rząsa s.G.
2013 – Katarzyna Pocałuń, Hubert Stokłosa, Przemysław Rząsa s.J.
2014 - Katarzyna Rząsa, Katarzyna Wielgos, Wojciech Pocałuń, Agnieszka Łach, Tomasz Dziepak s.M.
2015 - Małgorzata Łach, Raszowski Filip, Skawiński Sebastian

Ponadto do OSP Futoma byli przyjęci:
Roman Chochrek, Alojzy Domin, Dominik Drewniak, Franciszek Drewniak, Józef Drewniak, Antoni Dziepak, Piotr Leśniak, Franciszek Maciołek, Wojciech Pępek, Adolf Rząsa, Maksymilian Rząsa, Emil Socha, Stanisław SowaZmarli strażacy spoczywający na cmentarzu parafialnym w Futomie

Lp. Nazwisko i imię Data wstąpienia do OSP Wysługa lat
1. Rząsa Leon 26.01.1946 8
2. Mnich Wincenty 20.06.1948 7
3. Maciołek Józef 15.05.1945 14
4. Zając Tadeusz 25.02.1951 9
5. Leśniak Józef 26.01.1946 18
6. Mnich Symeon 04.03.1961 9
7. Rybka Michał 13.02.1954 19
8. Rybka Daniel 15.05.1945 34
9. Wyskiel Ferdynand 26.01.1946 34
10. Panek Józef 15.05.1945 34
11. Kustra Marcin 23.01.1952 28
12. Twardy Kazimierz 26.01.1946 34
13. Rząsa Stanisław 26.01.1946 35
14. Rybka Dominik 16.02.1963 22
15. Drewniak Antoni 01.02.1947 39
16. Karnas Tomasz 26.01.1946 42
17. Makara Józef 06.02.1960 31
18. Karnas Izydor 01.02.1947 45
19. Stokłosa Zbigniew 22.02.1992 0
20. Mazur Stanisław 10.03.1981 15
21. Panek Stanisław 20.06.1948 48
22. Dopart Stanisław 20.02.1954 43
23. Hus Tomasz 15.05.1945 53
24. Pępek Stanisław 11.02.1950 49
25. Świst Stanisław 12.01.1980 19
26. Stokłosa Władysław 22.01.1968 38
27. Rząsa Bogumił 01.02.1958 49
28. Szczepan Aleksander 03.01.1987 20
29. Pępek Adolf 25.02.1951 58
30. Karnas Roman 25.01.1947 63
31. Pępek Emil 23.01.1952 59Kadencje władz OSP

15.05.1945r. - 20.06.1948r.
  ZARZĄD:
  Naczelnik - Maciołek Walenty
  Sekretarz - Kruczek Antoni
  Skarbnik - Panek Józef
  KOMISJA REWIZYJNA:
  Przewodniczący - Świst Walenty
  Członek - Maciołek Józef
  Członek - Rybka Daniel

20.06.1948r. - 06.05.1951r.
  ZARZĄD:
  Prezes - Sobczyk Paweł
  Naczelnik - Kruczek Antoni
  Sekretarz - Świst Walenty
  Skarbnik - Panek Józef
  Gospodarz - Dziepak Antoni
  KOMISJA REWIZYJNA:
  Przewodniczący - Maciołek Józef
  Członek - Rybka Daniel
  Członek - Mnich Wincenty

06.05.1951r. - 23.01.1952r.
  ZARZĄD:
  Naczelnik - Kruczek Antoni
  Sekretarz - Pępek Adolf
  Skarbnik - Panek Józef
  Gospodarz - Dziepak Józef
  KOMISJA REWIZYJNA:
  Przewodniczący - Maciołek Józef
  Członek - Rybka Daniel
  Członek - Mnich Wincenty

23.01.1952r. - 20.02.1954r.
  ZARZĄD:
  Komendant - Kruczek Antoni
  Zastępca Komendanta d/s kulturalno-oświatowych - Pępek Adolf
  Zastępca Komendanta d/s technicznych - Dziepak Antoni (od 18.04.1953r. – Panek Stanisław)
  Sekretarz - Dziepak Józef
  Skarbnik - Panek Józef
  Gospodarz - Karnas Roman
  Członek Zarządu - Hus Tomasz
  KOMISJA REWIZYJNA:
  Przewodniczący - Świst Walenty
  Członek - Świst Czesław
  Członek - Rybka Daniel (od 18.04.1953r. – Socha Emil)

20.02.1954r. - 26.01.1957
  ZARZĄD:
  Komendant - Kruczek Antoni
  Zastępca Komendanta d/s kulturalno-oświatowych - Pępek Adolf
  Zastępca Komendanta d/s technicznych - Panek Stanisław
  Sekretarz - Dziepak Józef
  Skarbnik - Panek Józef
  Gospodarz - Karnas Roman
  Członek Zarządu - Hus Tomasz
  KOMISJA REWIZYJNA:
  Przewodniczący - Świst Walenty
  Członek - Świst Czesław
  Członek - Socha Emil

26.01.1957r. - 04.03.1961r.
  ZARZĄD:
  Prezes - Wyskiel Ferdynand
  Naczelnik - Kruczek Antoni
  Zastępca Naczelnika - Pępek Adolf
  Sekretarz - Rząsa Stanisław
  Skarbnik - Panek Józef
  Gospodarz - Karnas Roman
  KOMISJA REWIZYJNA:
  Przewodniczący - Rząsa Konstanty
  Członek - Świst Czesław
  Członek - Socha Emil

04.03.1961r. - 25.01.1964r.
  ZARZĄD:
  Prezes - Wyskiel Ferdynand
  Naczelnik - Kruczek Antoni
  Zastępca Naczelnika - Pępek Adolf
  Sekretarz - Rząsa Stanisław
  Skarbnik - Panek Józef
  Gospodarz - Karnas Roman
  Członek Zarządu - Pępek Emil
  KOMISJA REWIZYJNA:
  Przewodniczący - Rząsa Konstanty
  Członek - Dopart Stanisław
  Członek - Dziepak Józef

25.01.1964r. - 28.01.1967r.
  ZARZĄD:
  Prezes - Wyskiel Ferdynand
  Naczelnik - Kruczek Antoni
  Zastępca Naczelnika - Pępek Emil
  Sekretarz - Rząsa Stanisław
  Skarbnik - Panek Józef
  Gospodarz - Karnas Roman
  Członek Zarządu - Świst Czesław
  KOMISJA REWIZYJNA:
  Przewodniczący - Rząsa Konstanty
  Członek - Rząsa Walenty
  Członek - Makara Józef

28.01.1967r. - 20.01.1971r.
  ZARZĄD:
  Prezes - Wyskiel Ferdynand
  Naczelnik - Kruczek Antoni
  Zastępca Naczelnika - Pępek Emil
  Sekretarz - Rząsa Stanisław
  Skarbnik - Rząsa Walenty
  Gospodarz - Karnas Roman
  Członek Zarządu - Świst Czesław
  KOMISJA REWIZYJNA:
  Przewodniczący - Rząsa Konstanty
  Członek - Panek Józef
  Członek - Makara Józef

20.01.1971r. - 03.02.1975r.
  ZARZĄD:
  Prezes - Wyskiel Ferdynand
  Naczelnik - Kruczek Antoni
  Zastępca Naczelnika - Pępek Emil
  Sekretarz - Rząsa Stanisław
  Skarbnik - Rząsa Walenty
  Gospodarz - Karnas Roman
  Członek Zarządu - Pępek Adolf
  KOMISJA REWIZYJNA:
  Przewodniczący - Rząsa Konstanty
  Członek - Panek Józef
  Członek - Makara Józef

03.02.1975r. - 19.02.1977r.
  ZARZĄD:
  Prezes - Wyskiel Ferdynand
  Naczelnik - Kruczek Antoni
  Zastępca Naczelnika - Rząsa Konstanty
  Sekretarz - Rząsa Stanisław
  Skarbnik - Twardy Antoni
  Gospodarz - Karnas Roman
  Członek Zarządu - Pępek Adolf
  KOMISJA REWIZYJNA:
  Przewodniczący - Rybka Daniel
  Członek - Rząsa Walenty
  Członek - Drewniak Konstanty

19.02.1977r. - 05.11.1978r.
  ZARZĄD:
  Prezes - Wyskiel Ferdynand
  Naczelnik - Rząsa Konstanty
  Zastępca Naczelnika - Pępek Emil
  Sekretarz - Rząsa Stanisław
  Skarbnik - Twardy Antoni
  Gospodarz - Karnas Roman
  KOMISJA REWIZYJNA:
  Przewodniczący - Pępek Adolf
  Członek - Rząsa Walenty
  Członek - Drewniak Konstanty

05.11.1978r. - 13.12.1980r.
  ZARZĄD:
  Prezes - Wyskiel Ferdynand (do 14.02.1980r.)
  Naczelnik - Rząsa Konstanty
  Sekretarz - Rząsa Stanisław
  Skarbnik - Twardy Antoni
  Gospodarz - Pępek Adolf
  Członek Zarządu - Karnas Roman
  Członek Zarządu - Karnas Tomasz
  KOMISJA REWIZYJNA:
  Przewodniczący - Karnas Antoni
  Członek - Rybka Daniel (do 22.05.1979r.) (od 03.06.1979r. – Rząsa Walenty)
  Członek - Hus Józef


13.12.1980r. - 18.12.1982r.
  ZARZĄD:
  Prezes - Twardy Antoni
  Naczelnik - Rząsa Konstanty
  Sekretarz - Rząsa Stanisław (do 18.09.1981r.) (od 04.10.1981r. – Maciołek Józef s.W.)
  Skarbnik - Rząsa Walenty
  Gospodarz - Pępek Adolf
  Członek Zarządu - Karnas Roman
  Członek Zarządu - Paligaca Stanisław
  KOMISJA REWIZYJNA:
  Przewodniczący - Maciołek Józef s.W. (od 04.10.1981r. – Rybka Zbigniew)
  Członek - Drewniak Edward
  Członek - Chyłek Józef

18.12.1982r. - 03.01.1987r.
  ZARZĄD:
  Prezes - Twardy Antoni
  Naczelnik - Rząsa Konstanty
  Sekretarz - Maciołek Józef s.W.
  Skarbnik - Rząsa Walenty
  Gospodarz - Pępek Adolf
  Członek Zarządu - Karnas Roman
  KOMISJA REWIZYJNA:
  Przewodniczący - Rybka Zbigniew
  Członek - Drewniak Edward
  Członek - Paligaca Stanisław

03.01.1987r. - 02.03.1991r.
  ZARZĄD:
  Prezes - Dziepak Eugeniusz
  Naczelnik - Rząsa Konstanty
  Zastępca Naczelnika - Kruczek Bogusław
  Sekretarz - Rybka Zbigniew
  Skarbnik - Głogowski Bogumił
  Gospodarz - Wielgos Edward
  Członek Zarządu - Bęben Adolf
  KOMISJA REWIZYJNA:
  Przewodniczący - Kustra Stanisław s.J.
  Członek - Rząsa Walenty
  Członek - Hus Józef

02.03.1991r. - 10.02.1996r.
  ZARZĄD:
  Prezes - Dziepak Eugeniusz
  Naczelnik - Rząsa Konstanty
  Zastępca Naczelnika - Kustra Stanisław s.J.
  Sekretarz - Rybka Zbigniew
  Skarbnik - Wielgos Edward
  Gospodarz - Bielec Tadeusz (od 04.10.1991r. – Paligaca Stanisław)
  Członek Zarządu - Kruczek Bogusław
  KOMISJA REWIZYJNA:
  Przewodniczący - Wyskiel Leonard
  Członek - Dziepak Andrzej
  Członek - Kustra Andrzej

10.02.1996r. – 16.12.2000r.
  ZARZĄD:
  Prezes - Dziepak Eugeniusz
  Naczelnik - Kustra Stanisław s.J.
  Zastępca Naczelnika - Karnas Wacław
  Sekretarz - Pępek Marek
  Skarbnik - Wielgos Edward
  Gospodarz - Paligaca Stanisław
  Członek Zarządu - Kuźmik Wiesław (do 07.09.1997r.) (od 04.01.1998r. – Dziepak Andrzej)
  KOMISJA REWIZYJNA:
  Przewodniczący - Wyskiel Leonard
  Członek - Karnas Jerzy
  Członek - Kustra Stanisław s.A.

16.12.2000r. – 07.01.2006r.
  ZARZĄD:
  Prezes - Dziepak Eugeniusz
  Naczelnik - Karnas Jerzy
  Zastępca Naczelnika - Łach Roman
  Sekretarz - Pępek Marek
  Skarbnik - Wielgos Edward
  Gospodarz - Paligaca Stanisław (od 25.05.2003r. – Dziepak Andrzej)
  Członek Zarządu - Dziepak Andrzej (od 25.05.2003r. – Paligaca Stanisław)
  KOMISJA REWIZYJNA:
  Przewodniczący - Wyskiel Leonard
  Członek - Maciołek Grzegorz
  Członek - Wielgos Sławomir

07.01.2006r. – 08.01.2011r.
  ZARZĄD:
  Prezes - Dziepak Eugeniusz
  Naczelnik - Karnas Jerzy
  Zastępca Naczelnika - Kustra Stanisław s.J.
  Sekretarz - Pępek Marek
  Skarbnik - Wielgos Edward
  Gospodarz - Dziepak Andrzej
  Członek Zarządu - Łach Roman
  KOMISJA REWIZYJNA:
  Przewodniczący - Wyskiel Leonard
  Członek - Kustra Andrzej
  Członek - Rząsa Tadeusz
  08.01.2011r. -
   ZARZĄD:
   Prezes - Łach Roman
   Naczelnik - Kustra Stanisław s.J.
   Zastępca Naczelnika - Kustra Stanisław s.A.
   Sekretarz - Pępek Marek
   Skarbnik - Dopart Paweł
   Gospodarz - Dziepak Andrzej
   Członek Zarządu - Rząsa Paweł
   KOMISJA REWIZYJNA
   Przewodniczący - Skawiński Maciej
   Członek - Kustra Tomasz s.S
   Członek - Bilski Józef

   oprac. Marek Pępek
   aktualizacja: 21.04.2015

© 2009-2017 futoma.info