Aktualności ∙
Lokalizacja ∙
Historia ∙
Parafia ∙
Szkoła ∙
Kultura ∙
Dorobek ∙
Galeria ∙
Linki ∙

Odwiedziny:
dziś: 27
wczoraj:  92
łącznie: 29392
online: 3
aktualizacja
03.08.2022
e-mail

Ochotnicza Straż Pożarna w Futomie

∙  O Straży  ∙   Galeria  ∙   Historia  ∙   Statystyki  ∙
Gdy obowiązek wezwie mnie
tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie siłę daj
bym życie ludzkie ocalił.

Pozwól, niech dziecko póki czas
z płomieni cało wyniosę.
Przerażonego starca daj ustrzec 
przed strasznym losem.

Daj, Panie, czujność,
abym mógł najsłabszy słyszeć krzyk.
Daj sprawność i przytomność,
bym ugasił pożar w mig.

Swe powołanie pełnić chcę 
i wszystko z siebie dać,
sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
i o ich mienie dbać.

A jeśli taka wola Twa
Bym życie dał w ofierze.
Ty bliskich mych w opiece miej
o to Cię proszę szczerze.


"(...) jesteście najbardziej bezinteresowni spośród nas, nie żądacie żadnych zaświadczeń, gdy pali się dom, nie pytacie o poglądy, gdy człowiek jest w niebezpieczeństwie, tylko stajecie do bezinteresownej służby ludziom, gdy oni tej pomocy oczekują (...)" kard. Franciszek Macharski

Idea założenia ochotniczej straży pożarnej w Futomie pojawiła się wśród mieszkańców już w 1914r., lecz nie doszło do powstania tej społecznej organizacji. 3 kwietnia 1916r. przy udziale 27 członków odbyło się walne zebranie Spółki oszczędności i pożyczek w Futomie – przewodniczącym spółki był proboszcz ks. Wojciech Stachyrak. Rada Nadzorcza Spółki pod przewodnictwem Józefa Śwista upoważniła Ignacego Trzynę do przedłożenia sprawozdania o zamknięciu rachunków Spółki za 1915r. i przedstawienia dwóch wniosków, które zostały przyjęte przez walne zebranie: zatwierdzono zamknięcie rachunków Spółki i udzielono Zarządowi, Kasjerowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z czynności i rachunków za 1915r. oraz postanowiono nie wypłacać pojedynczym członkom dywidendy od udziałów, lecz z ogólnego czystego zysku za 1915r. wyłączyć dywidendę w kwocie 107,60 koron na sprawienie sikawki dla straży pożarnej w Futomie, zaś pozostałą resztę czystego zysku w kwocie 224,17 koron przeznaczyć na zasilenie funduszu rezerwowego Spółki.

15 maja 1945r. w budynku kancelarii gromadzkiej w Futomie odbyło się zebranie gromadzkie, na którym została założona Ochotnicza Straż Pożarna. Zebranie otworzył sołtys gromady Ferdynand Wyskiel. Następnie głos zabrał jeden z inicjatorów zorganizowania straży pożarnej – naczelnik OSP Kąkolówka Kazimierz Chochrek. W swojej wypowiedzi przedstawił konieczną potrzebę zorganizowania na terenie Futomy OSP, aby stworzyć skuteczną ochronę przed pożarami. Zgromadzeni chętnie zgodzili się na zawiązanie straży i przystąpiono do zapisywania członków, których zgłosiło się 20 (m.in. Walenty Maciołek, Antoni Kruczek, Józef Panek, Walenty Świst, Józef Maciołek, Daniel Rybka, Tomasz Hus, Piotr Mierzwa).
Spośród nich został wybrany zarząd w składzie:
Naczelnik - Walenty Maciołek
Sekretarz - Antoni Kruczek
Skarbnik - Józef Panek
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Walenty Świst
Członek Komisji Rewizyjnej - Józef Maciołek
Członek Komisji Rewizyjnej - Daniel Rybka
Po zakończeniu wyborów miała miejsce ożywiona dyskusja, podczas której postanowiono starać się o pozyskanie jakiegoś sprzętu gaśniczego dla będącej dopiero w zarodku straży pożarnej. Od samego początku strażacy aktywnie włączyli się do działań mających na celu rozwój jednostki.

OSP jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy - prawo o stowarzyszeniach i ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu jednostki. Terenem własnego działania OSP jest miejscowość Futoma oraz miejscowości położne w rejonie pomocy wzajemnej. OSP posiada osobowość prawną i jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. OSP posiada sztandar oraz używa pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków.

Członkowie OSP dzielą się na:
 • Czynnych: Wielgos Edward, Dopart Józef, Kustra Stanisław s.J., Rybka Zbigniew, Bęben Adolf, Rybka Mieczysław, Drewniak Zygmunt, Karnas Jerzy, Kustra Andrzej, Mazur Krzysztof, Rząsa Grzegorz, Kruczek Bogusław, Makara Bogumił, Cag Aleksander, Dziepak Andrzej, Bielec Tadeusz, Wyskiel Leonard, Karnas Wacław, Kustra Grzegorz, Rząsa Tadeusz, Rząsa Tomasz s.K., Wyskiel Andrzej, Kustra Stanisław s.A., Wielgos Marek, Pępek Marek, Łach Roman, Szczepan Henryk, Kustra Roman, Leśniak Henryk, Raszowski Marek, Kustra Michał, Bilski Józef, Rząsa Paweł, Skawiński Maciej, Karnas Łukasz, Dopart Paweł, Dziepak Paweł, Kruczek Sławomir, Kustra Kamil, Panek Grzegorz, Rząsa Tomasz s.G., Kustra Tomasz s.S., Wielgos Marcin, Dziepak Bartłomiej, Dziepak Magdalena, Raszowska Aleksandra, Raszowska Mariola, Skawińska Karolina, Skawiński Konrad, Sowa Wojciech, Dziepak Tomasz s.A., Pocałuń Mateusz, Panek Paweł, Rząsa Przemysław, Pocałuń Katarzyna, Stokłosa Hubert, Rząsa Przemysław s.G., Rząsa Katarzyna, Wielgos Katarzyna, Pocałuń Wojciech, Łach Agnieszka, Dziepak Tomasz s.M., Łach Małgorzata, Raszowski Filip, Skawiński Sebastian
 • Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
 • Honorowych: Świst Czesław, Rząsa Konstanty, Rząsa Bogumił, Drewniak Konstanty, Rząsa Walenty, Twardy Antoni, Hus Józef, Drewniak Edward, Kustra Władysław, Leśniak Jerzy, Paligaca Stanisław, Dziepak Eugeniusz, Maciołek Józef, ks. Czaja Jan
Władze OSP:
 • Walne zebranie
 • Zarząd: prezes – Łach Roman, naczelnik – Kustra Stanisław s.J., z-ca naczelnika – Kustra Stanisław s.A., sekretarz – Pępek Marek, skarbnik – Dopart Paweł, gospodarz – Dziepak Andrzej, członek zarządu – Rząsa Paweł
 • Komisja rewizyjna przewodniczący – Skawiński Maciej, członek – Kustra Tomasz s.S., członek – Bilski Józef
Wyszkolenie pożarnicze członków czynnych OSP:
 • kurs szeregowych – 35
 • kurs ratownictwa technicznego – 6
 • kurs operatorów sprzętu – 8
 • szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – 4
 • kurs dowódców – 9
 • kurs naczelników – 1
 • kurs obsługi pilarek do drewna – 2
 • wykształcenie pożarnicze PSP – 3
 • kurs dowódców MDP – 7
Wyszkolenie pożarnicze członków czynnych OSP:
 • kurs szeregowych – 10
 • kurs dowódców – 1
 • kurs naczelników – 2

  oprac. Marek Pępek
  aktualizacja: 21.04.2015

© 2009-2017 futoma.info