Wykonawca: skrzypce (sekund)
Zbigniew Dudek

Urodził się 24.07.1963 r. w Rzeszowie. Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Rzeszowie (1978) i Państwowego Liceum Muzycznego w Rzeszowie (1983). W okresie 1983 -1986 pracował jako nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Kamieniu. W latach 1986 - 1991 studiował na Wydziale Wychowania Muzycznego WSP w Rzeszowie, a następnie WSP w Kielcach. Specjalizował się w grze na skrzypcach i fortepianie. Studia ukończył w 1991 r. Po ukończeniu studiów pracował między innymi w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Łańcucie. Był instruktorem Kapeli Ludowej „Pogórze" w DK „Sokół" w Strzyżowie i równocześnie samego Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórze". Pełnił też funkcje akompaniatora tego zespołu.

Przez 10 lat był kierownikiem kapeli, akompaniatorem i skrzypkiem Zespołu Pieśni i Tańca „Wisłok" przy rzeszowskiej filii UMCS. Napisał pracę magisterską o tym zespole. Od 1998 r. występuje w Kapeli Ludowej z Futomy.