Wykonawca: I skrzypce
Mieczysław Rybka

rodził się 7.04.1944r. w Błażowej. Jego ojciec był kołodziejem. Mieczysław naukę stolarstwa podjął w zakładzie Stanisława Grzebyka w Nowym Borku. W 1961r. założył swój zakład stolarski. W 1962r. uzyskał dyplom czeladniczy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. W 1965r. został powołany do zasadniczej służby wojskowej w Ciechanowie. Po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej wcielono go do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie. W 1968r. złożył egzamin mistrzowski i uzyskał dyplom mistrzowski w zakresie stolarstwa budowlanego. Zajmuje się także rękodziełem artystycznym. W 1973r. w ZDZ w Rzeszowie ukończył kurs pedagogiczny z zakresu kształcenia uczniów w zawodzie stolarza.

W jego domu rodzinnym dużo śpiewano. Piękne głosy mieli rodzice i rodzeństwo. Wspólnie śpiewali kolędy, pieśni weselne i ludowe. Muzyką zainteresował się w okresie szkoły podstawowej. Pewien wpływ na niego miała działalność Kółka Muzycznego, które prowadził kierownik szkoły w Błażowej Władysław Kozubek. Pierwsze skrzypce zostały zakupione w Kąkolówce od znanego i dobrego skrzypka, Józefa Cygana. Gry na skrzypcach nauczył się sam. Grał w kapeli „Hyżniacy" i w kapeli ludowej Aleksandra Rybki w Błażowej. Od 1996r. gra w Kapeli Ludowej z Futomy. Interesuje się historią, szczególnie okresem II wojny światowej.