Wykonawca: cymbały




Marek Kruczek

Urodził się 30.08.1967r. w Błażowej. Jest żonaty, ma trójkę dzieci. Pochodzi z Futomy, mieszka w Błażowej. Jego spotkanie z muzyką zaczęło się w 1984 roku. Bardzo podobała mu się gra na skrzypcach. Pierwszych utworów uczył się u skrzypka ludowego Juliana Szczepana. Głównie były to pieśni do „Bożego Grobu". W tym czasie spotyka się z muzykami grającymi przy Zespole Obrzędowym „Futomianie", między innymi ze skrzypkiem Witoldem Szczepanem.

Następnie udał się do Piotra Rząsy, u którego uczył się gry, jak również wykonał pod jego okiem swoje pierwsze cymbały. Nieco później, tym razem już samodzielnie, wykonał swoje drugie cymbały.

„W 1997 roku wspólnie z Jurkiem Pankiem wykonaliśmy trzeci instrument, którego używam po dzień dzisiejszy. Wykonane cymbały mają bardzo ładną barwę głosu, trzymają strój, mają też ładny wygląd. Jest to mój najlepszy instrument do tej pory."

Jego zdaniem największym sukcesem kapeli jest uratowanie od zapomnienia melodii i tekstów przyśpiewek ludowych oraz ich nagranie na nośnikach audio.