Wykonawca: II klarnet, kier. art.
Bronisław Eugeniusz Ciura

Urodził się 23.01.1949r. w Borku Starym. Muzyką interesował się od dzieciństwa. Duży wpływ na rozwój jego zainteresowań miał ojciec, który dobrze grał na skrzypcach. Ojciec posiadał również dużą wiedzę z zakresu literatury polskiej, organizował przedstawienia teatralne i zachęcał do udziału w nich również uzdolnionego muzycznie syna. Przygotował go także do pierwszych konkursów muzycznych (Ropczyce) i do podjęcia nauki w Ognisku Muzycznym w Tyczynie oraz w Średniej Szkole Muzycznej w Rzeszowie w klasie klarnetu. Bronisław Ciura w okresie nauki w LO w Tyczynie prowadził zespół muzyczny złożony z rówieśników. Zespół występował głównie na okolicznościowych imprezach i akademiach.

Po maturze został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Dywizji im. T. Kościuszki w Wesołej k. Warszawy. Po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej grał w orkiestrze garnizonowej i brał udział w paradach i innych uroczystościach m.in. przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Kontynuował naukę gry na klarnecie.

W 1978r. ukończył Średnią Szkołę Muzyczną w Rzeszowie, a w 1982r. Akademię Muzyczną w Krakowie. Jest także absolwentem Studium Podyplomowego WSP w Rzeszowie z zakresu pedagogiki (1992). Pracował jako wychowawca w internacie i kierownik internatu Szkoły Elektrycznej w Czudcu. W trakcie odbywania studiów muzycznych, w latach 1980-1984, pracował w Liceum Muzycznym w Rzeszowie. Grał także w orkiestrze dętej i prowadził zespół muzyczny przy Kombinacie Budowlanym w Rzeszowie.

W 1998r. został muzykiem Kapeli Ludowej z Futomy. Jego grę bardzo pozytywnie ocenił skrzypek, emerytowany solista Centralnego Zespołu Artystycznego WP, pochodzący z Piątkowej Antoni Sowa. O swojej współpracy z Kapelą Ludową z Futomy mówi: „Tu spotkałem się z życzliwymi ludźmi. Każdy to wspaniały mistrz w swoim wykonywanym zawodzie. Łączy nas muzyka naszego regionu, muzyka naszych przodków".