Wykonawca: śpiew
Anna Rząsa

Urodziła się 26.06.1958r. w Błażowej i ukończyła tamtejsze liceum. Śpiew kojarzy jej się z dzieciństwem spędzonym w Futomie. Jej dom miał pewne tradycje muzyczne. Matka śpiewała przy pracach domowych. Rodzeństwo uczyło się gry na skrzypcach, mandolinie i gitarze. Rodzice często spotykali się z sąsiadami na wspólnym kolędowaniu, na śpiewaniu pieśni maryjnych w maju przy kapliczkach. Pamięta też wspaniały śpiew czterogłosowego chóru kościelnego pod kierunkiem Tadeusza Kozubka, swoje pierwsze występy na szkolnych akademiach w Szkole Podstawowej w Futomie i LO w Błażowej, oraz pierwsze koncerty z zespołami „Echo" i „Contra". (Zespół „Echo" został założony między innymi przez jej brata, Stanisława Mierzwę).

Do Kapeli Ludowej z Futomy została wprowadzona przez Stanisława Peckę i Jerzego Panka w sierpniu 1996 r. Propozycja przyjęcia roli solistki padła w odpowiednim momencie. W tym czasie tęskniła za śpiewaniem i możliwością promocji muzyki i piosenki ludowej. Jej drugim hobby jest haft krzyżykowy, którym wykonuje piękne obrazy, dające jej również wiele satysfakcji.